WESS Group (Toyota) / Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности

Elektroniski aizpildama klienta piekrišanas veidlapa

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, t.sk. izmantošanu.

1. Kas mēs esam?

1.1. Akciju sabiedrība “WESS”, reģistrācijas numurs 40003056294, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija, toyota@wess.lv, T. +371 67068300.

2. Ar ko mēs nodarbojamies?

3. Mūsu loma

2.1. Oficiālais Toyota un Lexus pārstāvis Latvijā ar lielāko Toyota un Lexus autosalonu tīklu Latvijā ar zīmoliem WESS Motors Toyota un Lexus Rīga Airport. WESS pamatdarbība ir jaunu Toyota un Lexus automobiļu tirdzniecība un plaša autoservisa pakalpojumu sniegšana, kā arī mazlietotu automobiļu tirdzniecība, piedāvājot saviem klientiem visaugstākā līmeņa apkalpošanu.

2.2. BOSCH Car Service  oficiālais partneris – autoservisa pakalpojumi visu marku automobiļiem.

2.3. Ar līzinga kompānijām noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, mēs piedāvājam līzinga darījumu noformēšanu.

3.1. Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam personas datu pārzinis, izņemot sadarbību ar līzinga kompānijām, kur mēs darbojamies, kā līzinga kompāniju sadarbības partneris, un kur mums ir noteikts  personas datu apstrādātāja  statuss. Atsevišķos, dīlera līgumā atrunātajos gadījumos, mums ir personas datu apstrādātāja statuss attiecībās ar Toyota un Lexus importētāju AS Toyota Baltic (Igaunija).

4. Kādu informāciju mēs ievācam un kādiem mērķiem?

4.1. Lai izpildītu savu juridisko pienākumu, mēs ievācam un apstrādājam šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (tajā skaitā, bet ne tikai vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba vietu, naudas izcelsmes avotu u.c.).

4.2. Lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā mēs ievācam un apstrādājam šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, pasūtītāja numuru, informāciju par Jūsu automašīnu,  datus par tīmekļa vietnes apmeklējumu, u.tml.).

4.3. Jūsu klienta identifikācijas dati kopā ar jūsu transportlīdzekļa tehnisko informāciju tiks apstrādāti, lai (a) izpildītu šo darba pasūtījumu un (b) nodrošinātu, ka jūsu transportlīdzeklis un mūsu remonta pakalpojumi atbilst mūsu augstajiem kvalitātes standartiem. Šos datus mēs apkoposim un nosūtīsim Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS un Toyota Motor Corporation, kas darbosies kā datu pārzinis, kā arī mūsu tehniskajiem partneriem, kas norādīti vietnē www.toyota- europe.com/recipients un darbojas kā datu apstrādātāji. Dati tiks apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes likumiem, un tehniskie dati tiks glabāti līdz 40 gadiem, lai izveidotu pilnu jūsu transportlīdzekļa diagnostikas vēsturi un garantijas nolūkos.

4.4. Ja jūs atļaujat mums to darīt, sniedzot atbilstošu piekrišanu, Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe un Toyota Motor Corporation, kas darbosies kā datu pārzinis, kā arī tehniskie partneri, kas norādīti vietnē www.toyota-europe.com/recipients, darbojoties kā datu apstrādātāji, izmantos jūsu transportlīdzekļa tehniskos datus (piemēram, jūsu automobiļa tehnisko stāvokli), lai garantētu kvalitāti un veiktu izpētes un attīstības aktivitātes, lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus. Mēs šos datus apstrādāsim tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgajai darbībai, un jebkurā gadījumā ne ilgāk kā 10 gadus, pēc kuriem tie tiks dzēsti.

4.5. Mēs izmantojam Jūsu personas datus, piemēram, lai:

4.5.1. identificētu Jūs;

4.5.2. atbildētu uz Jūsu jautājumiem, ieteikumiem un sūdzībām;

4.5.3. uzlabotu mūsu servisa kvalitāti un uzzinātu Jūsu viedokli par Toyota/Lexus produktiem/pakalpojumiem (piemēram, anketas un aptaujas);

4.5.4. informētu Jūs par Toyota/Lexus jaunumiem (produktiem un pakalpojumiem),  izmantojot Jūsu izvēlēto saziņas veidu;

4.5.5. veicinātu mūsu uzņēmuma atpazīstamību;

4.5.6. nodrošinātu līzinga pakalpojumus;

4.5.7. sagatavotu, noslēgtu un izpildītu līgumus;

4.5.8. administrētu maksājumus un nodrošinātu saistību izpildi, parādu piedziņu;

4.5.9. garantijas saistību izpildei;

4.5.10. statistikas un biznesa analīzei;

4.5.11. mājas lapas uzturēšanai un attīstīšanai;

4.5.12. aizsargātu mūsu un klientu īpašumu un novērstu nelikumīgas darbības (videonovērošana);

4.5.13. mūsu klientu lojalitātes programmu nolūkos.

4.5.14. izpildītu mūsu juridiskās saistības, piemēram, lai sniegtu reālās pasaules CO2 emisiju un enerģijas patēriņa datus EVA un Eiropas Komisijai, kuras saņems datus kā datu pārzinis, kā noteikts Regulā (ES) 2021/392.

 4.6. Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:

4.6.1. aizpildot klienta identifikācijas karti;        

4.6.2. aizpildot kontaktinformācijas formu mūsu tīmekļa vietnē, lai sazinātos ar mums;

4.6.3. tieši sazinoties ar mūsu personālu klātienē, telefoniski (saruna var tikt ierakstīta) vai elektroniski;

4.6.4. aizpildot piekrišanu jaunumu saņemšanai;

4.6.5.    piesakoties testa braucieniem;

4.6.6.    aizpildot anketu, aptauju vai piedaloties loterijā un  konkursā;

4.6.7.    izmantojot sīkdatnes (cookies);

4.6.8.    iesniedzot pieprasījumu auto nomas pakalpojuma saņemšanai, līzinga noformēšanai u.c.;

4.6.9.    veicot pirkumus un noformējot pasūtījumus;

4.6.10.    piedaloties mūsu pasākumos, kuros notiek filmēšana un fotografēšana;

4.6.11.    atrodoties mūsu telpās, kur tiek veikta videonovērošana.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1.        Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, piemēram:

Datu subjekta piekrišana

Pamatojoties uz Jūsu rakstveida piekrišanu, mēs informējam Jūs par mūsu jaunumiem u.c.

Līguma noslēgšana un izpilde

Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei (piemēram,  līgums par automašīnas pirkumu).

Juridiska pienākuma izpilde

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošā normatīvā regulējuma (likuma, MK noteikumu u.tml.) prasības.

Likumīgās (leģitīmās) intereses

Mūsu leģitīmās intereses:

  • veikt komercdarbību, piesaistot trešās personas,  kā arī informēt sabiedrību par mūsu darbību un popularizēt mūsu pakalpojumus;
  • nodrošināt efektīvus pārvaldības procesus;
  • nodrošināt savu un mūsu klientu īpašuma aizsardzību kā rezultātā var tikt veikta videonovērošana, par ko Jūs tiksiet informēts ar informatīvu zīmju palīdzību;
  • automobili testa braucienu nolūkam  var tikt aprīkoti ar speciālām drošības un izsekošanas  sistēmām, kas krāj un apstrādā  datus par automobiļa atrašanas vietu un pārvietošanu; 
  • vērsties tiesā savu interešu aizsardzībai;
  • veikt klientu atsauksmju aptaujas par apmierinātību ar WESS sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā piesaistot AS Toyota Baltic kā datu apstrādātāju, u.c.

6. Vai Jūsu personas dati tiek nodoti tālāk?

6.1. Jūsu dati ir drošībā un tie netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām.

6.2. Toyota un Lexus importētājs  Toyota Baltic AS var nodot Jūsu datus Toyota Motor Europe, kā arī citiem pilnvarotiem partneriem Eiropas Savienībā.

6.3. Ievērojot personas datu aizsardzības tiesību aktus,  Jūsu personas dati var tikt nodoti WESS Grupas uzņēmumiem:

- AS “WESS Motors”, reģistrācijas numurs 40003195682, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija, toyota@wess.lv, tālr. +371 67068300.

- AS “WESS Select”, reģistrācijas numurs 40003609098, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 123, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija, info@wess-select.lv, tālr. +371 67004700.

Akciju sabiedrība “WESS CAPITALS”, reģistrācijas numurs 40003340440, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija, wesscapitals@wess.lv, tālr. +371 67068312.

SIA “WESS Financial Services”,  reģistrācijas numurs 40103235074, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes nov. LV-2167, Latvija, info@wfs.lv , tālr. +371 67004029.

kā arī WESS sadarbības partnerim-īstermiņa auto nomas kompānijai SIA “Smart Car Rent”.

6.4. Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, komerciālo paziņojumu sūtīšanai, Jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu sadarbības partneriem – apstrādātājiem, kas veic vajadzīgo apstrādi mūsu uzdevumā. 

6.5.  Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).  

7. Glabāšanas ilgums

7.1.        Jūsu personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūsu personas dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka mūsu pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus.

8. Drošība

8.1.        Mēs aizsargājam Jūsu datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi atjaunoti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

9. Kādas ir Jūsu tiesības?

9.1.        Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

9.1.1.    tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

9.1.2.    tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

9.1.3.    tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, t.sk. glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);

9.1.4.    tiesībām ierobežot apstrādi;

9.1.5.    tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);

9.1.6.    tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas rada Jums tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Jūs ievērojami ietekmē;

9.1.7.    Jums tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Attiecībā uz komerciālo paziņojumu saņemšanu, Jūs jebkurā laikā varat atteikties no to saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu toyota@wess.lv.

9.1.8.    tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

9.2.  Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

a)    rakstveida formā klātienē mūsu birojā Kārļa Ulmaņa gatvē 125,  Mārupē, Mārupes pag.,  Mārupes novadā vai jebkurā no mūsu autosaloniem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

b)    elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

9.3.  Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

 10. Sīkdatnes

10.1 Mēs izmantojam sīkdatnes, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, mēs arī kopīgojam ar saviem sociālās saziņas līdzekļu, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus.

10.2 Sīkdatnes ir mazi teksta faili, ko var izmantot tīmekļa vietnēs, lai lietotāja pieredzi padarītu efektīvāku. Likums nosaka, ka mēs varam saglabāt sīkdatnes jūsu ierīcē, ja tie ir pilnīgi nepieciešams šīs vietnes darbībai. Citu veidu sīkdatnēm ir nepieciešama jūsu atļauja. Mūsu vietnes izmanto dažādu veidu sīkdatnes. Dažas sīkdatnes tiek izvietoti pēc trešās puses pakalpojumiem, kas parādās mūsu lapās. Jūs varat jebkurā laikā mainīt vai atsaukt savu piekrišanu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Sīkdatņu deklarēšana.

10.3 Privātuma politikā varat uzzināt, kas mēs esam, kā jūs varat ar mums sazināties un kā mēs apstrādājam personas datus.

10.4 Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, WESS izmanto nepieciešamas, statistiskas, preferences, mārketinga un neklasificētas sīkdatnes. 

Nepieciešamas sīkdatnes

Nepieciešamas sīkdatnes palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šīm sīkdatnēm nevar pareizi funkcionēt.

Statistikas sīkdatnes

Statistikas sīkdatnes palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju.

Preferences sīkdatnes

Preferences sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina veidu, kā vietne darbojas vai izskatās, piemēram, ieteicamo valodu vai reģionu, kurā atrodaties.

Mārketinga sīkdatnes
Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs. Nolūks ir parādīt atbilstošas reklāmas un interesē atsevišķu lietotāju, tādējādi tās ir daudz izdevīgākas izdevējiem un trešo personu reklāmdevējiem.

Neklasificētas sīkdatnes
Neklasificētas sīkdatnes ir sīkdatnes, kuri atrodas klasificēšanas procesā kopā ar atsevišķiem pakalpojumu sniedzēju sīkdatnēm.

Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: dati@wess.lv

Pēdējo reizi atjaunināta: 01.03.2024


Примечание