Par mums

WESS Motors aicina domāt zaļi un rūpēties par vides ilgtspējību

Visā pasaulē un arī Latvijā vide un vides ilgtspējība ir kļuvusi par vienu no
uzņēmējdarbības prioritārām jomām. Par apkārtējās vides saglabāšanu un ekoloģiskas
vides īstenošanu tiek runāts arvien vairāk, īpaši nozīmīgs šis jautājums ir auto nozarē.

Zīmols Toyota ir inovāciju līderis pasaulē un savulaik atzīts par pasaules zaļāko zīmolu.
Turpinot Toyota zīmola labākās tradīcijas un īstenojot videi draudzīgu uzņēmējdarbību, arī
WESS Motors saņēmis atzinību, kā viens no desmit zaļākajiem Latvijas uzņēmumiem.
Pērn Latvijas Mīlētāko zīmolu topā 2017 Toyota zīmols tika atzīts par visstraujāk zaļojošo
zīmolu. Savukārt transporta nozare atzīta par trešo “zaļāko” nozari Latvijā, apsteidzot
tādas svarīgas jomas kā pārtika un dzērienu nozare.

WESS Motors bija pirmais autosalons Latvijā, kas 2013.gadā saņēma ISO 14001
standartu, izpildot visas augsto standartu prasības biznesa un ražošanas procesu
menedžmentā. Vides pārvaldības standarts ISO 14001 paredz uzņēmumu darbības
atbilstību vides likumdošanas prasībām un nepārtrauktu vides snieguma uzlabojumu.
Balstoties uz Plāno-Dari- Pārbaudi-Darbojies ciklu, ISO 14001 tiek likts uzsvars uz ļoti
svarīgām prasībām - identificēt, vadīt un veikt vides aspektu monitoringu jebkurā
organizācijā, kā arī norādīt, kā pārvaldīt un uzlabot visu sistēmu.

Īstenojot videi draudzīgu uzņēmējdarbību un efektīvu resursu plānošanu, WESS Motors ik
gadu izdodas ietaupīt 8% energoresursu. Rūpēs par apkārtējo vidi un īstenojot videi
draudzīgu uzņēmuma darbību, WESS Motors nodrošina iespēju klientiem nodot izlietotās
baterijas, riepas, akumulatorus u.c., kā arī tiek nodrošināta iespēja utilizēt vecos nolietotos
auto. Katru gadu WESS Motors utilizē vairāk nekā 16 tonnas riepas, 1,2 tonnas bateriju un
akumulatorus. Papildus tam, WESS Motors īsteno atkritumu un makulatūras šķirošanu,
katru gadu makulatūras pārstrādei tiek nodotas vairāk nekā 5,5 tonnas papīra.

WESS Motors rūp apkārtējā vide un savas darbības ietvaros, mēs aicinām arī savus
partnerus un klientus sekot šai iniciatīvai – domāt zaļi un rūpēties par vides ilgtspējību.
Vienlaikus WESS Motors atbalsta dažādus sporta un aktīvā dzīvesveida pasākumus, kā
arī piedāvājot inovatīvus un videi draudzīgus Toyota tehnoloģiju risinājumus. Ar katru gadu
aug hibrīdu pārdošanas apjomi, kas liecina par to, ka iedzīvotāji arvien vairāk uzmanību
pievērš veselīgam un “zaļam” dzīvesveidam, tostarp, iegādājoties videi draudzīgus auto.

Papildus tam WESS Motors Latvijā īsteno starptautisko Toyota zīmola standartu, kas ir
izcils piemērs tam, ka rūpes par apkārtējo vidi var kļūt par uzņēmuma prioritāti. Toyota par
nākotnes uzdevumu ir izvirzījusi samazināt automobiļu negatīvo ietekmi uz pasaules vidi
un sniegt savu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības izveidošanā, piedāvājot arvien labākus
mobilitātes risinājumus, lai līdz 2050. gadam Toyota sasniegtu galveno mērķi – „automobiļi
bez izmešiem“.

Vairāk par Toyota vides politiku var atrast šeit:
https://www.toyota.lv/environment/index.json