Vides politika

Toyota mīl dabu, tāpēc rūpējas par otrreizējo materiālu pārstrādi un pieņem no klientiem:

 •  Baterijas un akumulatorus (bezmaksas)
 •   Lietotas riepas (bezmaksas)
 •   Utilizējamas automašīnas (Tel. 80 000 013, SIA „Auto pārstrāde”)


Balstoties uz mūsu Korporatīvās sociālās atbildības (CSR) politiku un Toyota Zemes statūtiem, Toyota apņemas rādīt piemēru, kā samazināt Toyota darbību ietekmi uz vidi.

Apņemšanās rūpēties par vidi:

 • Emisiju samazinājums visā mūsu darbībā
 • Apņemšanās samazināt, izmantot atkārtoti un pārstrādāt (3 R: reduce, re-use, recycle)
 • Nemitīgi meklējumi, kā uzlabot videi draudzīgu ilgtspējību


Pastāvīgi uzlabojumi:

 • Videi draudzīga darbība no pārdošanas un pēcpārdošanas darbībām līdz atpakaļnodošanai
 • Atbilstība juridiskajiem standartiem
 • Darbības, kas patērē mazāk enerģijas


Atklāts dialogs:

 • Iedrošināt visas ieinteresētās puses uz videi draudzīgu darbību
 • Radīt videi draudzīgu attieksmi
 • Izdevības, lai veicinātu vides apzināšanos

 

 Nepiesārņo dabu buklets (1.21 MB)